MÁY ẤP 5.000 TRỨNG (MBC-5000)
MÁY ẤP 5.000 TRỨNG (MBC-5000)
MÁY ẤP 10.000 TRỨNG (MBC-10.000)
MÁY ẤP 10.000 TRỨNG (MBC-10.000)
MÁY ẤP 1000 TRỨNG
MÁY ẤP 1000 TRỨNG
MÁY ẤP TRỨNG MBD-200
MÁY ẤP TRỨNG MBD-200
MÁY ẤP TRỨNG MBD-100
MÁY ẤP TRỨNG MBD-100
MÁY ẤP TRỨNG MBD-300
MÁY ẤP TRỨNG MBD-300
MÁY ẤP TRỨNG MBD-500
MÁY ẤP TRỨNG MBD-500
MÁY ẤP TRỨNG MBD-1000
MÁY ẤP TRỨNG MBD-1000
BẮT ĐẦU MỔ VỎ
BẮT ĐẦU MỔ VỎ
GÀ CON 1 NGÀY TUỔI
GÀ CON 1 NGÀY TUỔI


Máy ấp 5.000 trứng (MBC-5000)
Xem chi tiết


Máy ấp 10.000 trứng (MBC-10.000)
Xem chi tiết


Máy ấp 1000 trứng
Xem chi tiết


Máy ấp trứng mini MBG-90
Xem chi tiết


Máy ấp trứng MBC 12000
Xem chi tiết


Máy ấp trứng MBC 6000
Xem chi tiết


Khay nở
Xem chi tiết


Máy ấp trứng MBG 90
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-100
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-200
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-352
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-440
Xem chi tiết
MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-100
MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-200
MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-352
MÁY ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG MB-440


MÁY ẤP TRỨNG MBD-200
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MBD-100
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MBD-300
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MBD-500
Xem chi tiết
MÁY ẤP TRỨNG MBD-200
MÁY ẤP TRỨNG MBD-100
MÁY ẤP TRỨNG MBD-300
MÁY ẤP TRỨNG MBD-500


MÁY ẤP 1000 TRỨNG
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MINI MBG-90
Xem chi tiết


PHỤ KIỆN MÁY ẤP TRỨNG
Xem chi tiết


QUẠT THÔNG GIÓ
Xem chi tiết
MÁY ẤP 1000 TRỨNG
MÁY ẤP TRỨNG MINI MBG-90
PHỤ KIỆN MÁY ẤP TRỨNG
QUẠT THÔNG GIÓ


MÁY ẤP 5.000 TRỨNG (MBC-5000)
Xem chi tiết


MÁY ẤP 10.000 TRỨNG (MBC-10.000)
Xem chi tiết


MÁY ẤP 3.000 TRỨNG (MBC-3000)
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MBC 6000
Xem chi tiết
MÁY ẤP 5.000 TRỨNG (MBC-5000)
MÁY ẤP 10.000 TRỨNG (MBC-10.000)
MÁY ẤP 3.000 TRỨNG (MBC-3000)
MÁY ẤP TRỨNG MBC 6000


MÁY ẤP TRỨNG MBG 30
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MBG 60
Xem chi tiết


MÁY ẤP TRỨNG MBG 90
Xem chi tiết
MÁY ẤP TRỨNG MBG 30
MÁY ẤP TRỨNG MBG 60
MÁY ẤP TRỨNG MBG 90
MÁY ẤP 5.000 TRỨNG (MBC-5000)
MÁY ẤP 5.000 TRỨNG (MBC-5000)
MÁY ẤP 10.000 TRỨNG (MBC-10.000)
MÁY ẤP 10.000 TRỨNG (MBC-10.000)
MÁY ẤP 1000 TRỨNG
MÁY ẤP 1000 TRỨNG
MÁY ẤP TRỨNG MINI MBG-90
MÁY ẤP TRỨNG MINI MBG-90
MÁY ẤP TRỨNG MBC 12000
MÁY ẤP TRỨNG MBC 6000
KHAY NỞ
MÁY ẤP TRỨNG MBG 90

098.558.0127
0168.876.1023
Cơ sở sản xuất máy ấp trứng miền bắc
Sản phẩm được bán trong cả nước


ĐỊA CHỈ: Tập thể Bộ Nông Nghiệp – Xã Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội
( gần Viện Nghiên cứu gia cầm xã Liên Ninh)


Click để xem bản đồ

Giao hàng miễn phí trong nội thành HÀ NỘI 
Giờ hoạt động: 8h00 - 18h00
Kể cả Thứ 7 & Chủ nhật

Thời tiết

 

MÁY ẤP TRỨNG MIỀN BẮC

Website: http://mayaptrungmienbac.com
Email: mayaptrungmienbac@gmail.com
Điện thoại: 098.558.0127